فرصت های شغلی

جانبی تک در راستای تکمیل سرمایه انسانی خود همیشه به دنبال افرادی می گردد که قصد دارند در محیطی کار کنند که علاوه بر کسب درآمد و انجام شرح وظایف خود ، آموزش های پیشرفته نیز طی کننده و سطح تخصص خود را افزایش دهند. ما در محیطی صمیمی و خلاق، پیش نیاز های کافی برای شکوفایی استعدادهای شما را فراهم کرده ایم و لذا در صورتی که تخصص خاصی ندارید نگران نباشید شما می توانید به عنوان کار آموز در جانبی تک استخدام شوید و در حوزه ی مربوطه آموزش کافی را توسط کادر جانبی تک بدست آورید.

کارشناس یا کارآموز سئو
کارشناس یا کارآموز تولید محتوا
کارشناس یا کارآموز فروش